Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (4/9) - Αποφάσεις για τη διαμεσολάβηση και ασφαλιστικά θέματα

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα (4.9.2019), υπό την προεδρεία του Προέδρου, Δημήτριου Βερβεσού, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4566/2018, ανεστάλη η  υποχρεωτική υπαγωγή  στη διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών υποθέσεων  μέχρι  16.9.2019, βάσει του ν. 4512/18.  Η αναστολή αυτή κατέστη αναγκαία μετά την έκδοση της αριθ. 34/2018   απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική  η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση αστικών και εμπορικών υποθέσεων, όπως θεσμοθετήθηκε με τον άνω νόμο και προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι την 16.9.2019 δεν είναι επαρκής για την ψήφιση του νέου σχεδίου νόμου, η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει τη  νομοθετική παράταση της άνω αναστολής του ν. 4512/18.

Η όποια νομοθετική πρωτοβουλία αυτονόητο είναι ότι πρέπει να είναι συμβατή  με το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και να προωθεί  ουσιαστικά το θεσμό της εκούσιας διαμεσολάβησης, διότι, άλλως,  η διαμεσολάβηση  κινδυνεύει να καταστεί μία τυπική διεκπεραιωτική διαδικασία, ακυρώνοντας στην πράξη ένα σημαντικό θεσμό εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Πολύ σημαντικό επίσης είναι  να προβλεφθεί και αναγκαίος χρόνος προσαρμογής για την ενημέρωση των συναδέλφων και την εφαρμογή των τυχόν νέων διατάξεων.

Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό σώμα έχει ταχθεί  υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών και κατά της υποχρεωτικής υπαγωγής διαφορών στη Διαμεσολάβηση. Δεν νοείται υποχρεωτικότητα σε διαδικασίες όπου προέχει ο εκούσιος χαρακτήρας τους.

Ενόψει των επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στην Αθήνα, την Τρίτη 10.9.2019.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για τις βελτιωτικές ρυθμίσεις του ν. 4611/2019, που αφορούν στη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αδυνατούν να αποστείλουν έγκαιρα ασφαλιστικές οφειλές συναδέλφων, κυρίως προ του 2016, προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει την παράταση της προθεσμίας ρύθμισης τουλάχιστον μέχρι 31.12.2019, με παράλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ  με το αναγκαίο προσωπικό και την μη εκτέλεση  των μη σύννομα εκδοθεισών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει  υποβάλει, εγγράφως, από 22.7.2019, αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να θέσει τα επείγοντα και σημαίνοντα ζητήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα. Πλην όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει κάποια απάντηση, παρά το ότι έχουν περάσει δύο μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά άμεση συνάντηση με τους προαναφερόμενους υπουργούς, διότι τα θέματα αυτά επείγουν και δεν μπορούν να διαιωνίζονται και ο κλάδος να ταλαιπωρείται από πλείστες αβελτηρίες του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας