Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (9/11)

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα, εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις προωθούμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο  μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές: α) κύριας σύνταξης σε 13,33% και β) (αναδρομικώς από 1.1.2017) οι εισφορές επικούρησης σε πάγιο ποσό 41 € μηνιαίως και εφάπαξ σε πάγιο ποσό 23,44 € μηνιαίως. Ικανοποιούνται, ακόμη μια σειρά από αιτήματα του δικηγορικού σώματος, και ιδίως : α) Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται μέχρι 31.12.2019 οι παλαιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΤΥΔΑ και ΤΥΔΕ, β) Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους σε εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.λπ., θεωρείται «αποζημίωση» και όχι «αμοιβή», με συνέπεια να μην επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. γ) Για απαιτήσεις που έχουν δικηγόροι από παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον είναι και οφειλέτες αυτού σε ρύθμιση, θα διενεργείται κατά την εξόφλησή τους (μερικός) συμψηφισμός, προκειμένου να μην αποστερούνται πλήρως του καταβλητέου ποσού, όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε.

Το θέμα των εμμίσθων δικηγόρων και των αμειβομένων με ΤΠΥ συζητήθηκε στην συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, ο σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος και ο σύμβουλος επί ασφαλιστικών θεμάτων της Ολομέλειας, Διονύσης Ρίζος, με την Γεν. Γραμ. Του Υπουργείου Εργασίας, Στέλλα Βρακά. Αναμένονται επ’ αυτού τελικές αποφάσεις απ’ την πλευρά του Υπουργείου την προσεχή εβδομάδα.

Οι προωθούμενες προς ψήφιση διατάξεις, για τις ασφαλιστικές ελαφρύνσεις των  ελευθέρων επαγγελματιών - δικηγόρων αποτελούν δικαίωση των αγώνων του δικηγορικού σώματος, τόσο των αγωνιστικών του διεκδικήσεων, όσο και των δικαστικών προσφυγών που εκκρεμούν προς έκδοση απόφασης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

2. Ανακοινώθηκε ότι, μετά από μακρόχρονη προσπάθεια του δικηγορικού σώματος, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθείται προς ψήφιση νομοθετική διάταξη για την μετάθεση του χρόνου έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού από τους δικηγόρους νομικής βοήθειας, από τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών (που ισχύει σήμερα), στον χρόνο εξόφλησης της καταβλητέας αμοιβής από το ΤΑΧΔΙΚ.  

3. Σε προσεχή έκτακτη Ολομέλεια θα συζητηθεί το θέμα της διασφάλισης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία κατοχυρώνεται στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 89) και παγίως αναγνωρίζεται νομολογιακώς, απέναντι σε επιθέσεις που δέχεται από πρακτικές της διοίκησης. 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση διάταξης νόμου με την οποία  τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 29 ν. 4557/2018, που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό την διασφάλιση του δικηγορικού απορρήτου. 

5. Η Συντονιστική Επιτροπή υιοθέτησε Ψήφισμα για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων για τις εγκληματικές πράξεις του ναζιστικού στρατού κατοχής την περίοδο 1941-1944 σε βάρος του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοσίου και της επιβολής του αναγκαστικού δανείου. Το δικηγορικό σώμα υπογραμμίζει τον δίκαιο, τεκμηριωμένο και απαράγραπτο χαρακτήρα των ελληνικών αξιώσεων και επισημαίνει ότι η επίλυση του προβλήματος αυτού δεν είναι μόνο ζήτημα ιστορικής μνήμης και απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά αφορά και το μέλλον οικοδομώντας σχέσεις αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας