Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας: Να ηχογραφείται το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας

Εκδόθηκε από

23/02/2021 16:07

**Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 20.2.2021, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

Με την υπ’ αρ. 45304/15-1-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 136/19-1-2021) εισήχθη στα ποινικά δικαστήρια η υποχρέωση εφαρμογής συστήματος τήρησης των πρακτικών της συζήτησης με φωνοληψία, με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Λίγες μόλις ημέρες αργότερα, με την υπ’ αρ. 6916/5-2-2021 (ΦΕΚ Β 490/9-2-2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης τροποποιήθηκε η άνω απόφαση, περιορίζοντας την τήρηση των πρακτικών στην ηχογράφηση και αποηχογράφηση μόνο της αποδεικτικής διαδικασίας και, εξειδικεύοντάς την, των καταθέσεων των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων και της απολογίας των κατηγορουμένων.

Εξαιρέθηκαν δηλαδή σημαντικά τμήματα της διαδικασίας της δίκης από την έναρξή της. Είναι γνωστή, πρωτίστως στους λειτουργούς και συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, η αρχή της ενότητας της ποινικής δίκης και της σπουδαιότητας της «ζωντανής» διαδικασίας ενώπιον ενός ποινικού ακροατηρίου, αρχές που ισχύουν για όλους τους παράγοντες της δίκης.

Οι ανωτέρω θεμελιώδεις αρχές έχουν μεγάλη σημασία στο ουσιαστικό κομμάτι της αποδεικτικής διαδικασίας, αλλά και πολύ έντονο ενωσιακό, συνταγματικό και ποινικοδικονομικό έρεισμα και αποτελούν ισχυρούς πυλώνες για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Για τους λόγους αυτούς, από τη συμμετοχή και ακριβή καταγραφή όλων των δρωμένων στην ποινική δίκη εξαρτώνται και δύνανται να γεννηθούν (και πράγματι γεννώνται) δικαιώματα αφορώντα σε όλους τους παράγοντες της δίκης (υπεράσπιση, υποστήριξη της κατηγορίας κλπ).

Γίνεται λοιπόν κατανοητή η αναγκαιότητα της πλήρους ηχογράφησης και αποηχογράφησης όλης της αποδεικτικής διαδικασίας (όπως προβλεπόταν στην αρχική ρύθμιση), που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Η τροποποίηση της άνω απόφασης, αφενός δεν συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, αφετέρου βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετο σύσσωμο το Δικηγορικό Σώμα, που ζητά επιτακτικά το αυτονόητο: εφόσον ήρθε, επιτέλους, η ώρα του εκσυγχρονισμού με την ηχογράφηση-αποηχογράφηση της ποινικής διαδικασίας, να περιλαμβάνεται-ηχογραφείται το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας, ώστε η επιχειρούμενη τομή να έχει την αποτελεσματικότητα για την οποία θεσπίστηκε.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας