Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ σχετικά με την επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ (για την απόδειξη του ιατρικού λόγου προκειμένου να ληφθεί αναβολή σε ποινική δίκη)

Εκδόθηκε από

21/02/2024 20:26

synanthshΟ Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση στα γραφεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, με αφορμή το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αποκλείει ανεπίτρεπτα τη δυνατότητα απόδειξης του λόγου υγείας, προς το σκοπό αναβολής ποινικής δίκης, με ιατρική πιστοποίηση ιδιώτη ιατρού (άρθρο 349 ΚΠΔ). Η προωθούμενη διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), που προβλέπουν ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς. Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ συμφώνησε πλήρως με την παραπάνω θέση που εξέθεσε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, καθώς όχι μόνον παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία, αλλά υποβαθμίζεται στην πράξη η υπογραφή των ιδιωτών ιατρών. Κατόπιν αυτών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί κοινή παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να τροποποιηθεί η προωθούμενη ρύθμιση.

Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ σχετικά με την επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ (για την απόδειξη του ιατρικού λόγου προκειμένου να ληφθεί αναβολή σε ποινική δίκη)

Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ σχετικά με την επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ (για την απόδειξη του ιατρικού λόγου προκειμένου να ληφθεί αναβολή σε ποινική δίκη)

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας