ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Παρατείνεται αορίστως η αναστολή υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία

Εκδόθηκε από

22/06/2023 13:20

kthmatologioΕνημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 234/8-6-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Β 3963) δια της οποίας παρατείνεται ΑΟΡΙΣΤΩΣ η ισχύουσα, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023, αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία:

α) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

β) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 202/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Β5577).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επισυναπτόμενη απόφαση το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο μέλλον θα διαπιστώσει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την επαναφορά της υποχρεωτικότητας και την άρση της εν λόγω αναστολής με νεότερη απόφασή του.

Βλ. Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 18.5.2022: https://tinyurl.com/39p834xe

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας