Πρόγραμμα Δοκιμασίας Επάρκειας Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2022

Εκδόθηκε από

27/04/2022 19:39

**

Ανακοίνωση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α΄ περιόδου 2022

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ανακοινώνει το πρόγραμμα της Δοκιμασίας Επάρκειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022. Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, χρόνος, τόπος εξέτασης) έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Δευτέρα 9/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 11:00-13:00.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 10/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 10:00-12:00.

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ: Τρίτη 10/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 10:00-12:00.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 10/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 10:00-12:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Τρίτη 10/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 13:30-15:30.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τετάρτη 11/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 14:00-16:00.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τετάρτη 11/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 16:30-18:30.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πέμπτη 12/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 09:00-11:00.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Πέμπτη 12/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 12:00-14:00.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Πέμπτη 12/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος όροφος, ώρα 12:00-14:00.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Πέμπτη 12/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 16:00-18:00.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 13/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 12:00-14:00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Παρασκευή 13/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 12:00-14:00.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 13/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 15:00-17:00.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ : Δευτέρα 16/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος όροφος, ώρα 09:00-11:00.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Δευτέρα 16/5/2022, κτίριο Νομικής Ακαδημίας 45, 1ος  όροφος, ώρα 12:00-14:00.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 17/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 14:00-16:00.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 17/5/2022, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων, ώρα 16:30-18:30.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων από τον σχετικό πίνακα. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων, αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

              Επισημαίνεται ότι θα τηρηθούν πιστά τα ισχύοντα κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επί των οποίων θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση.  

 

 

 

 

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας