Προαιρετική διενέργεια δωρεάν self-tests από δικηγόρους

Εκδόθηκε από

20/04/2021 14:39

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (B’ 1582/19.4.2021) η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 για την εφαρμογή του μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μεταξύ άλλων, και για τους δικηγόρους. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:

• Οι δικηγόροι δύνανται να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό ελέγχο (self-test).

• Το μέτρο της διενέργειας self-test είναι δυνητικό για τους δικηγόρους και δεν προβλέπονται γι’ αυτούς οι κυρώσεις της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου που ισχύουν για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στρατιωτικούς δικαστές του άρθρου 5 της ΚΥΑ.

• Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (μία φορά την εβδομάδα).

• Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον.

• Η υποβολή του αποτελέσματος γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Η πλατφόρμα εκδίδει δήλωση αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ B’ 1582/19.4.2021.

Συνημμένα

 fek_v_1582-19.4.2021.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας