Πρακτικά με μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων

Εκδόθηκε από

21/01/2021 15:12

**

Πρακτικά με μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων

Μετά από πολυετείς προσπάθειες και παρεμβάσεις όλων των φορέων της Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε την απαιτούμενη κατ’ άρθρο 143 ΚΠΔ απόφαση (ΥΑ 45304/2021, ΦΕΚ Β΄136/19.1.2021) για την υλοποίηση της τήρησης των πρακτικών με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων και στα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου, θα επιτρέψει την αποτύπωση της ποινικής δίκης με ακρίβεια, θα ελαχιστοποιήσει τις αμφισβητήσεις των μαρτυρικών καταθέσεων, θα διευκολύνει ουσιωδώς το έργο των συνηγόρων και θα επιταχύνει την καθαρογραφή των αποφάσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προμηθευτεί την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα η υλοποίηση του μέτρου.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β΄136/19.1.2021.

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας