Πολύ σημαντική ενημέρωση -- Επείγουσα ανακοίνωση – ανεπίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την λειτουργία των δικαστηρίων.

Εκδόθηκε από

13/03/2021 00:24

**Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από την Τρίτη 16/3 έως και την Παρασκευή 19/3 στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου: 

Α) θα πραγματοποιηθεί κανονικά η τυπική συζήτηση των υποθέσεων νέας τακτικής διαδικασίας (που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση κατά το διάστημα αυτό) και

Β) θα επανεκκινήσουν οι προθεσμίες της νέας τακτικής διαδικασίας (των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ , ήτοι επίδοσης , προτάσεων, προσθήκης - αντίκρουσης κλπ) [που είχαν ανασταλεί διαδοχικά (για την Αθήνα) για το διάστημα από τη Δευτέρα, 15.2.2021 κ.ε. βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 (ΦΕΚ 534/Β/10-02-2021), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12.2.2021 (ΦΕΚ 586/Β/13.2.2021), της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 (ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021),της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021) και της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 (ΦΕΚ 843/Β/3-3-2021) όπως αντικαταστάθηκε από την Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 (ΦΕΚ 895/Β/6-3-2021)].

Οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ θα συνεχίσουν από την ερχόμενη Τρίτη 16/3 να τρέχουν κανονικά για τον υπολειπόμενο χρόνο .

Αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ , με την οποία θα οριστικοποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με την λειτουργία των δικαστηρίων κατά την προσεχή εβδομάδα.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας