Παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης στο myData μέχρι τα μέσα Ιουνίου

Εκδόθηκε από

26/05/2022 17:45

**

νημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, έτους 2021 στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ.

Συνημμένα

 img-64791.jpg

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας