Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Hλεκτρονικη τιμολόγηση (my data) - Πρακτικές οδηγίες /σεμινάριο

Εκδόθηκε από

17/12/2020 18:45

**

Επισυνάπτεται το video από το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (My Data).

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ηλεκτρονική τιμολόγηση (my data)

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας