Νομική Βοήθεια - Εξέλιξη Πληρωμών - Άρθρο 69 Ν. 5016/2023

Εκδόθηκε από

12/06/2023 17:57

nomiki voithiaΣε συνέχεια της διόρθωσης των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν σε περισσότερες από πεντακόσιες Υπεύθυνες Δηλώσεις και της επανυποβολής των διορθωμένων - πλήρως ελεγμένων στοιχείων στο ΤΑΧΔΙΚ για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 προχωράει κανονικά.

Ήδη, έχει υλοποιηθεί η πληρωμή των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων:

1) Αιγίου

2) Αμαλιάδας

3) Άμφισσας

4) Άρτας

5) Βόλου

6) Γρεβενών

7) Γυθείου

8) Ευρυτανίας

9) Ζακύνθου

10) Θηβών

11) Καλαβρύτων

12) Καρδίτσας

13) Καστοριάς

14) Κεφαλλονιάς

15) Κιλκίς

6) Κυπαρισσίας

17) Κω

18) Λαμίας

19) Λευκάδας

20) Μεσολογγίου

21) Νάξου

22) Ξάνθης

23) Ρεθύμνου

24) Τρίπολης

25) Χαλκιδικής

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 εδ. γ΄ του ως άνω άρθρου, «γίνεται η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού αμοιβής των ειδικών γραμματίων που προκύπτει από τον πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων της παρ. 2, πλέον ΦΠΑ, εφόσον ο δικαιούχος δεν τυγχάνει απαλλαγής ΦΠΑ, αφού αφαιρεθούν ο φόρος που αναλογεί και οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις στο σύνολό τους [εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, κλπ.]».

Σημειωτέον ότι η παρακράτηση και απόδοση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (του 100% αντί του 80%) κατ’ ουσία δεν επιβαρύνει το Δικηγόρο ούτε μειώνει το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται να εισπράξει, αφού αυτές συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές των δικαιούχων προς τον e-ΕΦΚΑ, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από το συμψηφισμό προκύψει υπόλοιπο ποσό, αυτό θα πιστωθεί στους δικαιούχους στις αρχές του 2024.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 εδ. β΄ του ίδιου άρθρου: «Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης του [υπόλοιπου] είκοσι της εκατό (20%), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης του δικαιούχου».

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας