Λόγω τεχνικού προβλήματος σε οπτική ίνα υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας των δικηγόρων με το πληροφοριακό σύστημα

Εκδόθηκε από

07/07/2023 16:45

optikh inaΚαθώς έχει κοπεί η οπτική ίνα με την οποία συνδέεται με το δίκτυο ο ΔΣΑ έχει διακοπεί και η επικοινωνία με το PORTAL της Ολομέλειας.

Μεταξύ άλλων επιπτώσεων περιλαμβάνεται και η αδυναμία έκδοσης γραμματίων προείσπραξης, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, πρόσβαση στο κτηματολόγιο, μητρώο φερεγγυότητας, πρόσβαση στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λήψη αποφάσεων δικαστηρίων κλπ.

Σε επικοινωνία μας με τον πάροχο, ενημερωθήκαμε οτι το πρόβλημα είναι μεγάλο, μια και η τομή είναι σε κεντρικό σημείο και επηρεάζει όλη την Αθήνα .

Για όσες περιπτώσεις συντρέχει λόγος επείγοντος, και συγκεκριμένα,....αν συντρέχει ανάγκη άμεσης κατάθεσης δικογράφου λόγω εκπνοής προθεσμίας (ουσιαστικής ή δικονομικής), έχουμε συνεννοηθεί με τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου να επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η κατάθεση του δικογράφου χωρίς γραμμάτιο.

Το γραμμάτιο θα πρέπει να κατατεθεί εκ των υστέρων.

 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο δικηγόρος, μόλις το σύστημα αποκατασταθεί, ο δικηγόρος θα μπορεί να υποβάλλει στο portal,  αίτημα του για χορήγηση βεβαίωσης διακοπής της λειτουργίας του συστήματος. Ο ΔΣΑ θα αποστείλει ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις στους δικηγόρους που θα το αιτηθούν.

Πάντως, το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν θα ζητήσει βεβαιώσεις για το σημερινό πρόβλημα, πάντα σύμφωνα με συνεννόηση που είχαμε με τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

 

---- Λόγω του τεχνικού προβλήματος στην οπτική ίνα , είναι αδύνατη και η επικοινωνία μέσω email με τις υπηρεσίες του ΔΣΑ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας