Το ΦΕΚ με τους ΚΑΔ που εχουν υποχρεωτική απαλλαγή του 40% του μισθώματος και το Δεκέμβριο

Εκδόθηκε από

18/12/2020 21:52

**

Επισυνάπτεται στο ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

Συνημμένα

 fek_5577_17_12_2020.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας