Εξαγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΠολΔ

Εκδόθηκε από

15/11/2019 10:18

**

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Αθήνα, με θέμα τις Δικονομικές στρεβλώσεις στην τακτική διαδικασία και στην αναγκαστική εκτέλεση, που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του «νέου» Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015).

Στην εκδήλωση, όπου συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόροι, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Κράνης.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών Γ. Γρίβας, οι καθηγητές, πλην των ομιλητών, Ν. Κλαμαρής και Ν. Κατηφόρης, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιά Γ. Σταματογιάννης, Πατρών Αθ. Ζούπας, Λαμίας Αθ. Μακρυγιάννης, Βεροίας Φ. Καραβασίλης, Κορίνθου Π. Επιβατινού, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αθηνών Χ. Κονδύλης, ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Θεσσαλονίκης Π. Σαμαράς, ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Πειραιά Χ. Ηλιάδης, και οι Σύμβουλοι ΔΣΑ Μ. Γούναρη, Δ. Αναστασόπουλος, Α. Κουτσόλαμπρος, Κ. Ρίζος, οι Σύμβουλοι Δ.Σ. Πειραιά Π. Μπουρλετίδου, Π. Περιβολάρης, Μ. Σταματογιάννη και πλήθος συναδέλφων.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με ομολογημένο στόχο την ταχεία ολοκλήρωση της διαγνωστικής δίκης και της εκτελεστικής διαδικασίας οδήγησαν, στην πράξη, σε σημαντική ανισορροπία των αντιτιθεμένων συμφερόντων των διαδίκων με ουσιώδη συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών, ακόμη και αυτής της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην εκτέλεση και υπονόμευση της αρχής της αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Η δήθεν επιτάχυνση της δίκης μετατράπηκε σε σημαντική επιβράδυνση με τις εντεύθεν συνέπειες. Με αφορμή την επιβαλλόμενη, εκ του νόμου, αξιολόγηση των ρυθμίσεων μετά την παρέλευση τριετίας από την εφαρμογή τους, με βάση την αποτίμηση των επιπτώσεών τους, αναδείχθηκαν τα προβλήματα και αποτελεί κοινό τόπο η ανάγκη αναμόρφωσης του δικονομικού δικαίου με την τροποποίηση / αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων, στην κατεύθυνση βελτίωσης των όρων απονομής της δικαιοσύνης και άρσης των ανισοτήτων και αβελτηρίων που οι άνω ρυθμίσεις επέφεραν.

Το δικηγορικό σώμα θα πρωτοστατήσει στην κατεύθυνση αυτή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνωρίζοντας τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή των άνω διατάξεων εξήγγειλε ότι αμέσως μετά την κατάθεση του πορίσματος από την επιτροπή του άρθρου 56 του ν. 4622/2019 που έχει συσταθεί ήδη και λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την Προεδρία της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κας Μαγιάκου και με την συμμετοχή εκπροσώπου της Ολομέλειας για την αξιολόγηση των διατάξεων του ν. 4335/2015, θα προβεί στη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΠολΔ.

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί στο youtube.

Επισυνάπτονται :

1. Το πρόγραμμα της ημερίδας, με τους ομιλητές, τους συντονιστές και τα θέματα των εισηγήσεων

2. Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού.

**
**
**
**
**
**
Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας