Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας προς την «Καθημερινή» σχετικά με τις ανακρίβειες και τις «ελλείψεις» του δημοσιεύματος με τίτλο: «Οι επαγγελματίες που δεν χρησιμοποιούν POS»

Εκδόθηκε από

14/11/2022 20:46

Logo ΟλομέλειαςΟ Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε σήμερα επιστολή προς την εφημερίδα "Καθημερινή", σχετικά με τις ανακρίβειες και τις ελλείψεις του άρθρου του Προκόπη Χατζηνικολάου με τίτλο «Οι επαγγελματίες που δεν χρησιμοποιούν POS» που δημοσιεύθηκε την 13.11.2022, και ζήτησε την αποκατάσταση της πραγματικότητας και τη δημοσίευση της απάντησης.

Στο ως άνω δημοσίευμα της εφημερίδας οι δικηγόροι φέρονται να συγκαταλέγονται μεταξύ των επαγγελματιών για τους οποίους «οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι άγνωστη λέξη» καθώς μόλις «3470 δικηγόροι (γραφεία) δέχτηκαν πληρωμή μέσω   POS», τη στιγμή που «οι δικηγόροι (όχι τα γραφεία) ξεπερνούν τις 22.000», ενώ παράλληλα στο άρθρο γίνεται σαφής συσχέτιση μεταξύ της χρήσης POS και της φοροδιαφυγής. 

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, εάν σκοπός είναι η ακριβής, αντικειμενική ενημέρωση και όχι ο λαϊκισμός και η πρόκληση εντυπώσεων, θα έπρεπε κατ’ αρχάς να είχε ερευνήσει ο συντάξας το άνω δημοσίευμα  και να αναφερθεί εν συνόλω το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών έναντι του συνόλου των πραγματοποιούμενων συναλλαγών από εκάστη επαγγελματική κατηγορία, και εν προκειμένω τους δικηγόρους. Τούτο διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των δικηγόρων λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (με e-banking) και όχι μέσω POS. Αυτό είναι εύλογο καθ’ όσον μεταξύ δικηγόρου και εντολέως εδραιώνεται σχέση διαρκής, η οποία δεν ομοιάζει με τις ανώνυμες «χέρι με χέρι» καθημερινές συναλλαγές, όπου συνήθως γίνεται χρήση κάρτας, σε καταστήματα εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ κοκ.

Περαιτέρω, στο άρθρο γίνεται αναφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό δικηγόρων που κάνουν χρήση τερματικού POS, χωρίς όμως να μνημονεύεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΔΣΑ, οι δικηγόροι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, χρησιμοποιούν virtual POS, που λειτουργεί απευθείας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χωρίς τερματικό, και χωρίς την καταβολή πάγιου μηνιαίου τέλους χρήσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις του ΔΣΑ είναι ευχερώς προσβάσιμες σε όλους καθώς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www.dsa.gr

Ατυχής είναι η επιχειρούμενη σύνδεση μεταξύ φοροδιαφυγής και χρήσης POS,  καθώς η ύπαρξη και μόνον POS στο δικηγορικό γραφείο δεν συνιστά conditio sine qua non, ήτις αποτρέπει την πραγματοποίηση αδήλωτης συναλλαγής, εάν αυτή αποφασιστεί από τα μέρη και εδώ έγκειται η επιδερμική προσέγγιση του συντάκτη σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστό ότι συναλλαγές άνω των 500 € δεν μπορούν πλέον να γίνουν με μετρητά, και αυτή λειτουργεί ως μια δικλείδα ασφαλείας για την αποτροπή της φοροαποφυγής.

Τέλος, κατά τρόπο παραπειστικό στο άρθρο γίνεται αναφορά στο συνολικό αριθμό των δικηγόρων, κατ’ αντίστιξη (υποτίθεται) προς τη μειωμένη χρήση POS από τον κλάδο. Παραγνωρίζεται, με τον τρόπο αυτό,  η επαγγελματική πραγματικότητα μιας πολύ μεγάλης μερίδας δικηγόρων, και δη εκείνων εργάζονται με καθεστώς έμμισθης εντολής ή με οιονεί έμμισθη σχέση («μπλοκάκι»), εκείνων που χρησιμοποιούν την κατοικία τους ως επαγγελματική έδρα, αλλά και εκείνων που  δεν έχουν καμία παράσταση και άρα στερούνται επαγγελματικών συναλλαγών, για τους οποίους η μη χρήση POS είναι απολύτως φυσιολογική (ήτις εγγίζει ποσοστό άνω του 50% του σώματος).    

 

--- Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας