Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Οι νέες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”

Εκδόθηκε από

05/11/2021 14:58

**Παρακολουθήστε σε real time το Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνουν Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος  και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διοργανώνουν με θέμα: “Οι νέες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”  την:

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.30 - 21.30 («Οι νέες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα») ( https://youtu.be/83tXwfdsHVA )

και το

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 - 13.30 «Οι νέες τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (https://youtu.be/2anImrgdA0c)

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας