ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενημέρωση για Help Desk ΕΣΠΑ δικηγόρων

Εκδόθηκε από

30/07/2021 18:06

***Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 15:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με σκοπό την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού των γραφείων τους καθώς και η λειτουργία του help desk της Ολομέλειας για την υποβοήθηση των συναδέλφων στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφ. 9 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00 ενώ το σχετικό πληροφοριακό υλικό της Δράσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον σύνδεσμο:

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας