Δοκιμασία Επάρκειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 – Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Εκδόθηκε από

18/04/2022 18:38

**

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Επισυνάπτεται ο πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Α΄εξεταστικής περιόδου 2022 .Επισυνάπτεται ο πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Α΄εξεταστικής περιόδου 2022 .

Συνημμένα

 pinakas_ypopsifion_a_exetastikis_2022_ana_mathima.pdf

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας