Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας Α΄εξεταστικής περιόδου 2022

Εκδόθηκε από

26/07/2022 20:04

**

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τη δοκιμασία επάρκειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022, η οποία διεξήχθη ενώπιόν της κατά το χρονικό διάστημα 9-17 Μαΐου 2022.

Επισυνάπτεται αναλυτικός Πίνακας Επιτυχόντων.

Συνημμένα

 anakoinosi_apotelesmaton.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας