Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Νομική Βοήθεια

Εκδόθηκε από

09/02/2023 12:38

olomeleiaΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 8.2.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, που αφορά στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων σε υποθέσεις νομικής βοήθειας και έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση από την Ολομέλεια, αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την αναστολή της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη  έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από την Τετάρτη 15.2.2023 μέχρι 31.3.2023, οπότε και να επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος  ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη  διάταξη, από το ΤΑΧΔΙΚ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει προωθηθεί ουσιαστικά θα προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια την άρση της άνω αναστολής.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας