ΑΠΟΦΑΣΗ 625/2022 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εκδόθηκε από

08/06/2022 13:53

**

Υιοθετώντας την πάγια θέση (ήδη από το 2011) θέση του Δικηγορικού Σώματος, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://bit.ly/3MzpteS ο Άρειος Πάγος με την υπ’αριθμ. 625/2022, απόφασή του, έκρινε πως οι δικηγόροι, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και σε όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών, με σχέση έμμισθης εντολής, δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ, αφού προϋπόθεση καταβολής αυτών αποτελεί η παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων καλεί τον αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί με την ανωτέρω θέση του ανώτατου δικαστηρίου και να εκδώσει σχετική εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες του, για άμεση διακοπή της παρανόμου αυτής κρατήσεως και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων στους δικαιούχους δικηγόρους.

 

Επισυνάπτεται τμήμα της απόφασης

ΤΜΗΜΑ 625/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΑΠ
Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας