Αναστολή νομίμων και δικαστικών προθεσμιών

Εκδόθηκε από

07/02/2023 23:16

υπουργειο δικαιοσυνηςΜε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1412οικ./7.2.2023 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της αριθμ. 10411 οικ./5.2.2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης .Σύμφωνα με την απόφαση αυτή που ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται:

- Επισυνάπτεται η απόφαση

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας