Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας (5-11)

Εκδόθηκε από

05/11/2020 20:38

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, μετά τις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για καθολικό lock down στη χώρα. 

Η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε να ληφθεί μέριμνα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί στους συναδέλφους και τα δικαστήρια των επτά (7) Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκαν στο 4ο επιδημιολογικό πεδίο (Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Λάρισας, Ροδόπης, Σερρών), όπου είχε ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Ενόψει των ανωτέρω, συγκαλείται εκτάκτως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αναμείνουν τις επίσημες ανακοινώσεις των θεσμικών μας οργάνων και να μην ενημερώνονται από διάφορες άλλες πηγές πληροφόρησης.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας