Αίτημα για άμεση συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων με τον Υπ. Οικονομικών για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων του δικηγορικού σώματος

Εκδόθηκε από

16/07/2020 17:26

**Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, απέστειλε σήμερα εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός με την οποία αιτείται την πραγματοποίηση συνάντησης προκειμένου τεθούν στον Υπουργό τα ζητήματα αρμοδιότητός του, που απασχολούν τον κλάδο και να βρεθούν άμεσες λύσεις. 

Μεταξύ των ζητημάτων αυτών, περιλαμβάνονται η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η κατάργηση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, άλλως, η μετάπτωσή του σε χαμηλότερο συντελεστή, η επέκταση του ορίου της προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ, ο επανακαθορισμός των επαγγελματικών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα με βάση τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος, τα ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής εξέλιξης των δικηγόρων που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στο δημόσιο τομέα και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό απαιτήσεων ως επισφαλών και την απαλλαγή από αυτές. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπ’ αριθ. 1000/16.7.2020 αιτήματος, ως εστάλη:

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα, επανερχόμαστε επί του διατυπωθέντος αιτήματος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για την πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα ζητήματα, αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών, που απασχολούν τον κλάδο, ιδίως δε τα εξής: τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, άλλως, τη μετάπτωσή του σε χαμηλότερο συντελεστή, την επέκταση του ορίου της προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ, τον επανακαθορισμό των επαγγελματικών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα με βάση τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος, τα ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής εξέλιξης των δικηγόρων που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στο δημόσιο τομέα και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό απαιτήσεων ως επισφαλών και την απαλλαγή από αυτές. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Facebook

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας