CCBE – Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων

CCBE Building

 

1. Γενικά

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο περίπου ενός (1) εκατομμυρίου δικηγόρων, μέσω των δικηγορικών συλλόγων – μελών, από τριάντα μία (31) χώρες-πλήρη μέλη και έντεκα (11) συνεργαζόμενες χώρες και παρατηρητές.

Είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα το Βέλγιο. Από την ίδρυσή του, το 1960, μέχρι σήμερα, πρωτοπορεί στην προώθηση των απόψεων των Ευρωπαίων Δικηγόρων και στην υπεράσπιση των νομικών αρχών στις οποίες βασίζονται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Το CCBE αναγνωρίζεται ως η φωνή του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος αφενός από τους εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους και αφετέρου από τα ευρωπαϊκά όργανα. Δρα ως σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών εθνικών δικηγορικών συλλόγων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τακτικές θεσμικές επαφές με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με μέλη και στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολούνται με θέματα σχετικά με το δικηγορικό επάγγελμα.

Επιπροσθέτως, συνεργάζεται στενά με νομικούς οργανισμούς και εκτός Ευρώπης.
 

2. Ιστορία

Η ιδέα της δημιουργίας του CCBE συνελήφθη το Σεπτέμβριο του 1960 από τους επιβάτες ενός πλοίου με προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (UIA). Ύστερα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, οι Ευρωπαίοι Δικηγόροι αισθάνθηκαν μια απειλή στην ανεξαρτησία τους. Έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σώμα για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των δικηγόρων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού στο Ρήνο, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων των τότε έξι (6) κρατών – μελών της Κοινότητας (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένα σώμα αντιπροσώπων, αν και το σχέδιο αυτό αντιμετωπίστηκε αρχικά με σκεπτικισμό από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Παρισίων και Βρυξελλών. Ωστόσο, στις αρχές Δεκεμβρίου του 1960, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δικαστικό Μέγαρο των Βρυξελλών, όπου οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές της ιδέας κατάφεραν να πείσουν τους Γάλλους και Βέλγους συναδέλφους τους για την αποτελεσματικότητα ενός διεθνούς οργανισμού.

Οι αντιπροσωπείες υιοθέτησαν το όνομα «Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εθνικών Δικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεων των Έξι Κρατών Μελών της ΕΟΚ»· ονομασία η οποία απλοποιήθηκε σε «Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων».

To 1966, το CCBE έγινε αυτόνομο, προσδιορίζοντας την αποστολή του ως τη «μελέτη όλων των ζητημάτων που αφορούν το νομικό επάγγελμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την μορφοποίηση των λύσεων που προορίζονται για το συντονισμό και εναρμόνιση της πρακτικής του επαγγέλματος σε αυτά τα κράτη».

Το 1977, εκδόθηκε η Οδηγία των Υπηρεσιών (77/249), η οποία επιτρέπει στους ευρωπαίους δικηγόρους να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ. Το ίδιο έτος, εισήχθη η ταυτότητα του CCBE· ενός είδους «διαβατηρίου» που διευκολύνει τους δικηγόρους να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες.

Το 1979 ήταν έτος σημαντικής νίκης στη μάχη του CCBE για επίσημη αναγνώριση όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δέχθηκε ως παρεμβαίνοντα σε μια υπόθεση που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του νομικού επαγγέλματος στην Ευρώπη. Η υπόθεση ΑΜ&S Europe Limited κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστίαζε στο ερώτημα του επαγγελματικού προνομίου για παροχή νομικών συμβουλών και το CCBE πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή έρευνα της νομοθεσίας που ισχύει στα κράτη-μέλη προς χρήση του Δικαστηρίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σχετική Μόνιμη Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το 1988, συμφωνήθηκε και εφαρμόστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του CCBE, ο οποίος ρυθμίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των δικηγόρων.

Το 1998, εκδόθηκε η δεύτερη Οδηγία που αφορά ειδικά το νομικό επάγγελμα , η Οδηγία της Εγκατάστασης (98/5), ύστερα από μακρά συζήτηση με το CCBE. Η Οδηγία αυτή επέτρεπε στους ευρωπαίους δικηγόρους να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος – μέλος, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι και ελέγχονται από τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβουλεύονται συχνά το CCBE για θέματα Οδηγιών που αφορούν το νομικό επάγγελμα στην Ευρώπη.
 

3. Στόχοι

Ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το CCBE εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους στις κοινές επαφές που έχουν με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Επίσης, εκπροσωπεί τα μέλη του στις επαφές τους με άλλες δικηγορικές ενώσεις ανά τον κόσμο, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για το νομικό επάγγελμα, όπως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και άλλες μορφές σοβαρών εγκλημάτων και η δυνατότητα των δικηγόρων να ασκούν παγκοσμίως το επάγγελμά τους ελεύθερα και ανεμπόδιστα.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποστολών του CCBE, είναι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα δικαιώματα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της προστασίας του πελάτη με την εξασφάλιση του σεβασμού στις βασικές αξίες του επαγγέλματος.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του αποτελεί η εργασία του σε ευρωπαϊκά διασυνοριακά ζητήματα, στο μέτρο που αυτά επηρεάζουν τους δικηγόρους.

Συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση μιας σειράς Ευρωπαϊκών Οδηγιών που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι ασκούν το επάγγελμα σε άλλα κράτη-μέλη, είτε παρέχοντας προσωρινές υπηρεσίες, είτε μέσω εγκατάστασης ή επανακατάρτισης.

Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινής ενασχόλησης του CCBE. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται ιδίως ο αντίκτυπος του δικαίου του ανταγωνισμού στις βασικές αξίες του νομικού επαγγέλματος, η σχέση μεταξύ των καθηκόντων των δικηγόρων (και μέσω αυτών, των δικαιωμάτων των πολιτών) και των καθηκόντων των κυβερνήσεων να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες καθώς και ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και απελευθέρωσης της αγοράς στο νομικό επάγγελμα.

4. Όργανα

Τα βασικά όργανα του CCBE είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, η Γραμματεία

 4.1. Προεδρία

Ένας (1) Πρόεδρος και τρεις (3) Αντιπρόεδροι εκλέγονται με θητεία ενός έτους. Ο Πρόεδρος, ή εν τη απουσία του, ο Πρώτος, Δεύτερος ή Τρίτος Αντιπρόεδρος, διοικεί τον οργανισμό, προεδρεύει στις συναντήσεις και τον εκπροσωπεί στις επαφές του με τρίτα μέρη. Ο Πρόεδρος μπορεί να δημιουργήσει όσες επιτροπές και ομάδες εργασίας θεωρεί χρήσιμες.

4.2. Γραμματεία

Από τη Διαρκή Επιτροπή ορίζεται Γενικός Γραμματέας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος διαχειρίζεται τα καθημερινά θέματα του CCBE, ως επικεφαλής της Γραμματείας, με έδρα τις Βρυξέλλες. Υπό την Εποπτεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί το CCBE ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων αλλά και διεθνώς. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εργασιών των Επιτροπών.

4.3. Αντιπροσωπείες

Τα πλήρη μέλη ομαδοποιούνται σε εθνικές Αντιπροσωπείες, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται το ανώτερο από έξι (6) άτομα. Κάθε Αντιπροσωπεία ορίζει έναν Επικεφαλής, του οποίου η ανακήρυξή του κοινοποιείται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα. Κάθε Αντιπροσωπεία ορίζει επίσης και έναν υπεύθυνο επικοινωνίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις επαφές μεταξύ της Αντιπροσωπείας του και των άλλων Αντιπροσωπειών και της Γραμματείας.

4.4. Επιτροπές

Από μέλη και ειδικούς των εθνικών Αντιπροσωπειών συγκροτούνται ειδικές Επιτροπές και ομάδες εργασίας, οι οποίες ερευνούν και συντάσσουν εκθέσεις για θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό νομικό επάγγελμα. Η θεματολογία των επιτροπών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δεοντολογία των δικηγόρων, των ανταγωνισμό που επηρεάζει το νομικό επάγγελμα, την ελεύθερη διακίνηση των δικηγόρων, τις νέες τεχνολογίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

4.5. Διαρκής Επιτροπή

Η Διαρκής Επιτροπή συγκροτείται από τις εθνικές Αντιπροσωπείες και αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του CCBE.  Λαμβάνει αποφάσεις και συνεδριάζει περίπου πέντε (5) φορές το χρόνο. Σε όλες οι συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος (ή εν τη απουσία του ο Πρώτος, Δεύτερος ή Τρίτος Αντιπρόεδρος) του CCBE.

4.6. Ολομέλεια

Η Ολομέλεια συγκαλείται από τον Πρόεδρο του CCBE, δύο (2) φορές το χρόνο, με τη συμμετοχή όλων των μελών των εθνικών Αντιπροσωπειών, προς συζήτηση και έγκριση των πιο σημαντικών θεμάτων που προέρχονται από τη Διαρκή Επιτροπή.
 

5. Ελληνική Αντιπροσωπεία

Επικεφαλής

Πάνος Αλεξανδρής 

 

Μέλη Εθνικής Αντιπροσωπείας

Koυτκιάς Νικόλαος

Περάκης Παναγιώτης

Φέλιος Σωτήριος

Κουτσός Γεώργιος

Σταματογιάννης Γεώργιος

 

Mέλη Επιτροπών

Αλεξανδρής Πάνος

Αλεξανδροπούλου Αντιγόνη

Αναλυτής Ευστάθιος

Ανδρεοπούλης Μιχάλης

Βελιτζέλου Γεωργία

Δεληγεώργης Ιωάννης

Διαμαντόπουλος Σωτήριος

Καλαντζάκου Ιωάννα

Κατσαρη Ελένη

Κονδύλης Χαράλαμπος

Κουντούρη Χριστίνα

Κουτκιάς Νικόλαος

Κουτσός Γεώργιος

Λαθούρη Μαρία

Ντούγκας Αναστάσιος

Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος

Πανουργιά Παναγιώτα

Περάκης Παναγιώτης

Πυρομάλλης Γεώργιος

Ράντος Ελευθέριος

Σταματογιάννη Μαρία

Τσουρούλης Ευάγγελος

Φέλιος Σωτήριος

Χαρακτινιώτης Ιωάννης

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Αναστασία Τσίρη

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας