Υποβολή αίτησης συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια «διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία»

Published on

12/07/2022 16:55

**

Σε συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από Δικηγόρους στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια δύο ώρες (15.00-17.00) και θα αφορά σε τεχνικά θέματα της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω Portal για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους σεμιναρίων:

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΣΩΝ

Τρίτη 19/7 και ώρα 15:00 – 17:00

Πέμπτη 21/7 και ώρα 15:00 – 17:00,

Τρίτη  26/7 και ώρα 15:00 – 17:00 και

Πέμπτη 28/7 και ώρα 15:00 – 17:00

Μετά την 12η Σεπτεμβρίου ξεκινήσει ο Β κύκλος και θα καθοριστούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων για όσους Συναδέλφους δεν καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας της Ολομέλειας, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής περιορισμένου αριθμό συμμετεχόντων (εώς 1000 ανά σεμινάριο)

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας