Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και για τους δικηγόρους – άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020)

Published on

11/04/2020 15:10

** Αναρτούμε προς γνώση των συναδέλφων το ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020, όπου  δημοσιεύεται ο ν. 4683/2020, στο άρθρο 26 του οποίου προβλέπεται ρητώς ότι μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020. 

 Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η διάταξη είναι αμέσου εφαρμογής, δεν απαιτείται δηλ. η έκδοση εφαρμοστικής ΚΥΑ ούτε η υποβολή οιασδήποτε δήλωσης του μισθωτή.

 Η δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, στα Πρακτικά της Βουλής, σε απάντηση της σχετικής ερώτησης-παρέμβασης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδου, αλλά και σε συνέχεια της επιστολής των τεσσάρων Προέδρων των επαγγελματικών ενώσεων των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών (Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ΤΕΕ,ΟΕΕ, ΙΣΑ) επέχει θέση διευκρίνισης για το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αναφορικά με την υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, και ad hocτων δικηγόρων, σε αυτήν.

Συνημμένα

 document.pdf

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας