Ανακοινώσεις Ολομέλειας

Χρήσιμος oδηγός για το χορήγημα των 400 ευρώ

**Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων που επιθυμούν να συμπληρώσουν την αίτηση για το χορήγημα 400 ευρω, (που προβλέπει η ΚΥΑ Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 5629/22/5.2.2021 -ΦΕΚ 450Β ́), ο συνάδελφος – μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ , Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, συνέταξε τον επισυναπτόμενο οδηγό. ....

Μνημόνιο Συνεργασίας Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων – Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την πρόσβαση των δικηγόρων σε πραγματικό χρόνο στην ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης για το στάδιο ποινικής δικογραφίας (ΡΟΗ ΜΗΝΥΣΗΣ)

**Μετά από συστηματικές μακρές και επίμονες προσπάθειες του δικηγορικού σώματος, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Εισαγγελία Πρωτοδικών, υπευθύνους έργου ΟΣΔΔΥ ΠΠ, Υπουργείο Δικαιοσύνης), υπεγράφη σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου και του Προέδρου της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσού, .....

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 15.2.2021

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 454/5.2.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Ενόψει των τρεχουσών εξελίξεων, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε την έκτακτη σύγκληση  της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την Παρασκευή 5/2/2021 και ώρα 15:00, για να λάβει αποφάσεις και να καθορίσει τις περαιτέρω διεκδικητικές δράσεις της για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και την οικονομική κατάσταση του κλάδου αλλά και για να συζητήσει το επικείμενο σχ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο.

Διόρθωση της από 29.1.2021 ΚΥΑ μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας, σχετικά με την παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων σε δίκες με υποχρεωτική προφορική συζήτηση κατά τον ΚΠολΔ

**Σας κοινοποιούμε το επανεκτυπωμένο «λόγω λάθους» με αρ. 341/29.1.2021 τεύχος Β’ ΦΕΚ με το οποίο, κατόπιν παρέμβασης της Ολομέλειας, διορθώνεται η διατύπωση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 από 29.1.2021 ΚΥΑ και πλέον ορίζεται ότι «Στις υποπερ. βε), βστ), βζ) πρώτο εδάφιο και βη) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, …».

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 8.2.2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021 η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 8η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»
 

Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ ( επισυνάπτεται) η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) μηνός Δεκεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, μεταφέρεται για την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021. .....

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 - Σημαντική ενημέρωση - Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης για δικαιούχους που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

**Μετά τα σοβαρά ζητήματα που εντοπίστηκαν σε σχέση με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 λόγω της μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης αρκετών αιτήσεων δικαιούχων, έπειτα από παρέμβαση του ΔΣΑ και άλλων φορέων, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης όσοι δικαιούχοι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. .....

Μέχρι τις 2.2.2021 η υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, εκδόθηκε η αριθ. ΓΔΟΥ 19/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 236/25.1.2021), που αφορά στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020. .........

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 1.2.2021

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 186/23.1.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. ......

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας