Παράταση προθεσμίας Υπευθύνων Δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022 έως Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 24:00 το βράδυ

Εκδόθηκε από

02/05/2023 10:44

**

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα τεχνικά και δικτυακά προβλήματα που εμφανίστηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα 2/5/2023 αποκαταστάθηκαν και από την ώρα 9:26 το πρωί βρίσκεται και πάλι σε παραγωγική λειτουργία.

Για τους λόγους αυτούς η προθεσμία υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 24:00 το βράδυ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας