Ορισµός εξεταστών για το ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α" Εξεταστικής περιόδου 2021

Εκδόθηκε από

26/05/2021 14:28

**Επισυνάπτεται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία ορίζονται οι εξεταστές για τον ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α" Εξεταστικής περιόδου 2021, ανά εφετειακή περιφέρεια και ανά μάθημα.

 

Συνημμένα

 apofasi_syntonistikis_-_orismos_exetaston_25.5.2021-1.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας