Κοινή επιστολή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την επιχειρούμενη νομοθετική κατάργηση της δυνατότητας απόδειξης των λόγων υγείας προς αναβολή της δίκης με πιστοποίηση ιδιώτη ιατρού

Εκδόθηκε από

17/06/2022 14:54

iatrosΣε συνέχεια της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας προς τον ΠΙΣ και τον ΙΣΑ (την οποία βλ. εδώ: https://bit.ly/3O0mk9C), εστάλη σήμερα κοινή επιστολή διαμαρτυρίας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με την επιχειρούμενη νομοθετική κατάργηση της δυνατότητας απόδειξης των λόγων υγείας προς αναβολή της δίκης με πιστοποίηση ιδιώτη ιατρού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι με την προωθούμενη ρύθμιση: α) παραβιάζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), που προβλέπουν ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ  ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς· β) αμφισβητείται αδικαιολόγητα και η εντιμότητα των ιατρών, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους· γ) παραβιάζεται το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του θεράποντος ιατρού· δ) προκαλείται ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο σύστημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την εισαγωγή αδικαιολόγητων διακρίσεων και ε) θα δημιουργηθούν και  αντικειμενικά προβλήματα για την απόδειξη των λόγων υγείας, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις, είναι αδύνατη και πολλές φορές και αντενδεικνυόμενη (π.χ. οδηγίες ΕΟΔΥ για κρούσματα covid-19 κ.ο.κ.) η προσέλευση του ασθενούς σε δημόσιο φορέα ή η εισαγωγή του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. 

Κατόπιν αυτού, κοινό αίτημα του δικηγορικού και του ιατρικού κόσμου είναι η απόσυρση της διάταξης, καθώς πέραν των ζητημάτων που έχουν εντοπισθεί στην από 13-6-2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής,  αντίκειται σε βασικές αρχές και διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Η σχετική ανακοίνωση του ΙΣΑ είναι διαθέσιμη εδώ: https://bit.ly/3y10Js9   

Αρχεία

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας