26/03/2021 18:42

**Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, στη β’ φάση της πανδημίας, δεν άντλησε πόρους υπέρ των αυτοαπασχολουμένων από τον Κανονισμό SURΕ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας σε εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους.

26/03/2021 13:39

**Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εξεδόθη η ΥΑ που αφορά στη μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα Μάρτιο 2021. ........

24/03/2021 17:37

**Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τιμά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.  

20/03/2021 18:51

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β τ. B’ 1076/20.03.2021 η με αριθ.. η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.3.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00…

19/03/2021 15:42

**Η Συντονιστική Επιτροπή
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20,21  και 22 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α208), όπως ισχύουν και ιδίως του άρθρου 19 παρ. 5, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 7 του ν. 4745/2020 (Α 214)

19/03/2021 15:16

**Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η εναρκτήρια ημερομηνία για τη διενέργεια των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021 είναι η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. .....

17/03/2021 16:46

**Κοινή ανοικτή επιστολή εξέδωσαν οι επιστημονικοί φορείς της Χώρας με την οποία διαμαρτύρονται έντονα για τη στάση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με το χορήγημα 400 ευρώ στους επιστήμονες, το οποίο έλαβαν μόλις 44.258 επιστήμονες επί συνόλου 120.000 και μόλις 17,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 67 εκατομμύρια που βρίσκονται στο…

16/03/2021 18:22

**Μετά την από 12.3.2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (βλ. την απόφαση εδώ), και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με σημερινό δελτίο τύπου, καταγγέλλει την συμπεριφορά του Υπουργού Εργασίας .........

13/03/2021 16:20

**Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις 12.3.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: ......

13/03/2021 13:15

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β τ. B’ 996/13.03.2021 η με αριθ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». ......

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας