Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 4 Οκτωβρίου 2021

Published on

26/09/2021 19:51

 

****Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4441/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57069 (ΦΕΚ τ. Β’ 4337/2021)

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 4441/2021.

 

Συνημμένα

Files

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας