Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2021

Published on

04/09/2021 20:24

****Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4054/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52666 (Β’ 3958).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 4054/2021.

 

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας