Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Κατεπείγουσα επιστολή για την γνωστοποίηση των νομικών μεταβολών πιστωτικών και τραπεζικών φορέων

Εκδόθηκε από

15/01/2021 16:30

**Στάλθηκε κατεπείγουσα επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, προς την ΤτΕ, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (υπηρεσία ΓΕΜΗ) κ.α. προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι άμεσα και αναλυτικά για τις νομικές μεταβολές που έχουν υποστεί πιστωτικοί και τραπεζικοί φορείς, που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο.

Επειδή από τη διάταξη του άρθρου 225 Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα. Η μεταβίβαση, όμως, αυτή δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης, η οποία εξακολουθεί να διεξάγεται μεταξύ των αρχικών διαδίκων. Μόνο στην περίπτωση της καθολικής διαδοχής η δίκη επαναλαμβάνεται από τον καθολικό διάδοχο και όχι στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής.

Περαιτέρω, σε περίπτωση πτώχευσης του δικαιοπαρόχου, η δίκη συνεχίζεται από τον σύνδικο της πτώχευσης. Κρίθηκε, λοιπόν, αναγκαία η αποστολή της ανωτέρω επιστολής διότι υφίσταται εκ του νόμου (άρθ. 4ΣΤ ν. 4745/2020) υποχρέωση κοινοποίησης της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού στους πιστωτές, οι οποίοι ωστόσο έχουν υποστεί πολλαπλές νομικές μεταβολές (όπως συγχώνευση, απορρόφηση, εκκαθάριση, πτώχευση, πώληση, μετονομασία κλπ) και δεν είναι πάντα ευδιάκριτο το είδος της μεταβολής και το είδος της διαδοχής.

Η μη σύννομη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους αιτούντες/δανειολήπτες, καθώς η αίτηση υπαγωγής του στο ν. 3869/10 θα λογιστεί ως μηδέποτε ασκηθείσα.

--Επισυνάπτεται η επιστολή

Συνημμένα

 aitima_gnostopoiisis_nomikon_metavolon_pistotikon_foreon.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας