Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα έως την 1.3.2021 (ώρα 6.00)

Εκδόθηκε από

11/02/2021 13:17

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 534/10.2.2021 η νέα υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της νέας ΚΥΑ ειδικώς ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων (σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1), καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 3 (δικαιολογητικά έγγραφα για τις μετακινήσεις), η ΚΥΑ τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021 (Β’ 454).

Η νέα ΚΥΑ είναι διαθέσιμη στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://bit.ly/3tMkejV

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας