Η ΚΥΑ για τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων

Εκδόθηκε από

26/04/2020 20:45

Δημοσιεύουμε την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 ΚΥΑ "Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας” (ΦΕΚ τ. Β’ 1587/25.4.2020). --Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.  

Συνημμένα

 kya_ypothikofylakeia.pdf

FacebookTwitter

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας