Αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ήδη έχουν λήξει

Εκδόθηκε από

21/10/2020 22:07

**

 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων    Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε σήμερα αίτημα προς τον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, για την παράταση των  προθεσμιών κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη έχουν λήξει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ανακύψει  είτε από τη μη δήλωση δικαιωμάτων είτε από περιπτώσεις ανακριβούς πρώτης  εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη αφενός του σημαντικού αριθμού των αδήλωτων δικαιωμάτων και ανακριβών δηλώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, που δεν μπόρεσαν να διεκπεραιωθούν λόγω της πλέον του τριμήνου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων και αφετέρου της συνεχιζόμενης δυσμενούς συγκυρίας λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, που δεν επιτρέπει την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων  αυτών.

Ολόκληρο το κείμενο της υπ’ αριθ. 1078/21.10.2020 επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνέχεια και της από 22.7.2020 αποφάσεώς της, θεωρεί αναγκαία την παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη έχουν λήξει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ανακύψει είτε από τη μη δήλωση δικαιωμάτων είτε από περιπτώσεις ανακριβούς πρώτης εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη αφενός του σημαντικού αριθμού των αδήλωτων δικαιωμάτων και ανακριβών δηλώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, που δεν μπόρεσαν να διεκπεραιωθούν λόγω της πλέον του τριμήνου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων και αφετέρου της συνεχιζόμενης δυσμενούς συγκυρίας λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, που δεν επιτρέπει την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας