Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Published on

14/06/2023 17:16

εγκυκλιοςΕπισυνάπτεται διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας