Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Published on

20/11/2021 21:02

****

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 5401/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, ουδεμία μεταβολή επέρχεται στη μέχρι σήμερα λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά.

 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 5401/2021.

 

Συνημμένα

 

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας