ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Published on

19/01/2021 19:32

**

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Αθήνα 19/01/2021

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 

Σας αναφέρω ότι από την δομή που ανέπτυξε  και υποστηρίζει με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ο ΔΣΑ, (Αρχή εγγραφής έκδοσης ψηφιακών υπογραφών) εκδόθηκαν, εγκατέστησαν  και ενεργοποιήθηκαν  συνολικά 15.800 ψηφιακές υπογραφές.

Από αυτές οι 9.319 ενεργοποιήθηκαν σε δικηγόρους Αθηνών ενώ οι 6.481 ενεργοποιήθηκαν σε δικηγόρους άλλων Συλλόγων.

Επίσης όπως προκύπτει από τον πανελλαδικό προγραμματισμό των ραντεβού για έκδοση νέων ψηφιακών υπογραφών, καθημερινά ενεργοποιούνται 75 υπογραφές, τις οποίες παραλαμβάνουν οι δικηγόροι με φυσική παρουσία.

 

***

 

Βασίλης Σ. Μανιός
Διευθυντής Πληροφορικής & Ανάπτυξης Υπηρεσιών ΔΣΑ

Portal redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας