Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ για τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβει ο e- ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους

Published on

15/04/2020 17:42

** Στο πλαίσιο της υλοποίησης της από 31.3.2020 απόφασης της της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας, την κοινωνία και το δικηγορικό σώμα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα την υπ’ αρ. πρωτ. 839/15.4.2020 επείγουσα επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, με την οποία ζητεί: 

1. την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους,

2. την άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

3. την επίσπευση της εκκαθάρισης των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοι που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών,

4. την άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους,

5. την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης του Ν. 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020,

6. την αναστολή της καταβολής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ, και

7. την ενεργοποίηση και πάλι της πλατφόρμας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, υπό την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του e- ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε σήμερα αίτημα εισαγωγής όλων των ανωτέρω ζητημάτων στο ΔΣ του e- ΕΦΚΑ προς το σκοπό άμεσης λήψης αποφάσεων για την λυσιτελή αντιμετώπισή τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας, Δημήτρη Βερβεσού, προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

Aξιότιμε κ. Διοικητά,

Είναι προφανές πως στα πλαίσια της δύσκολης κατάστασης εν καιρώ πανδημίας που περνάει η Πατρίδα μας, αυτονόητη καθίσταται η υποχρέωση των Φορέων της Πολιτείας, ιδίως αυτών που έχουν ειδικό βάρος κοινωνικής προστασίας, όπως ο e-ΕΦΚΑ, να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες και δη στους ασφαλισμένους. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι η σχέση κοινωνικής ασφαλίσεως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευαισθησίας και φυσικά στον πυρήνα της παραμένει ανταποδοτική.

Με απλά λόγια όταν ο Φορέας απαιτεί και με μάλιστα με αυστηρούς κανόνες (ΚΕΑΟ, ΚΕΔΕ κλπ) την τήρηση των υποχρεώσεων από τη μεριά των ασφαλισμένων, αντίστοιχα θα πρέπει να είναι συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις προς αυτούς, όταν επέρχεται ο καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος (ασθένεια, μητρότητα κλπ.).

Τέλος σας είναι γνωστή η διαχρονική απαίτηση όχι μόνο δική μας αλλά όλων των Επιστημονικών Συλλόγων για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους – μέλη μας.

Προς τούτο έχουμε παράσχει την αμέριστη συνδρομή μας τόσο με υλικοτεχνική υποδομή, όσον και με διάθεση προσωπικού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπροθέσμων παροχών υγείας σε είδος και χρήμα να είναι εκκαθαρισμένο και έτοιμο προς πληρωμή.

Παρά ταύτα και παρά τη διαβεβαίωσή σας στην πρόσφατη συνάντησή μας πως η εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για σας, διακρίνουμε πως αυτή την κρίσιμη οικονομικά στιγμή που τα μέλη μας έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης, σημαντικά ποσά που τους οφείλει ο Φορέας δεν εκταμιεύονται.

Είναι δε πραγματικά λυπηρό ειδικά για το ΤΥΔΑ που η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών έχει εκκαθαριστεί, να παραμένουν όλα σε κούτες και να μην γίνεται η άμεση πληρωμή τους στους ασφαλισμένους.

Επιπροσθέτως υπάρχουν και πολλές άλλες δυσλειτουργίες που έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τα μέλη μας και δη:

- Η επί 16μηνο καθυστερούμενη αναπροσαρμογή των Πακέτων Κάλυψης των Εμμίσθων Δικηγόρων στο σύστημα των ΑΠΔ (εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) με αποτέλεσμα την παράνομη επί μακρόν είσπραξη εισφορών από εντολείς και δικηγόρους υπέρτερων των νομίμων, με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στις αποδοχές τους.

- Η καθυστέρηση στην εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων με τον ΕΦΚΑ δικηγόρων (ιδίως τ.ΟΑΕΕ) και η αδυναμία εφαρμογής κανόνων (συναφών με αυτών της ΑΑΔΕ) στις περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών των συναδέλφων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες τους παρακρατούν ολόκληρο το ποσόν της αμοιβής τους (ακόμη και το μη συμψηφιστέο ΦΠΑ και κράτηση ΕΦΚΑ επί Γραμματίου), προς συμψηφισμό (ο οποίος και δεν εμφαίνεται άμεσα στις ρυθμίσεις) παρότι οι συνάδελφοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

-Οι εισφορές του τ.ΕΤΕΑΕΠ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του χωρίς καμία μνεία για την έκπτωση 25% και χωρίς καμία οδηγία για την δυνατότητα αναστολής αυτών, ενώ η εισφορά επικουρικής είναι εσφαλμένη, ήτοι 42,25 αντί 42 ευρώ.

Παράλληλα δεν έχουν ανακληθεί ακόμη τα ειδοποιητήρια 2017-19 που παρά το Νόμο έχουν εκδοθεί στις περιπτώσεις των εμμίσθων δικηγόρων. Αντίστοιχα υπάρχει κενό ως προς το αν έχει καταργηθεί η έκπτωση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στους νέους ασφαλισμένους πενταετίας, δεδομένου μάλιστα ότι το ΕΤΕΑΕΠ αναρτά τις εισφορές με την έκπτωση, ενώ το άρθρο 39α του Ν.4387/2016 δεν φαίνεται να έχει καταργηθεί ως προς τις εισφορές αυτές. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Σύλλογοί μας έχουν κατακλυστεί από τηλεφωνήματα και διαμαρτυρίες των μελών μας για την ανωτέρω κατάσταση

. - Σημαντικό πρόβλημα παραμένει η καθυστέρηση διαβίβασης των χρεών των παλαιών Ταμείων (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ.) στην πλατφόρμα ρύθμισης του ν4611/2019 με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοί μας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

- Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των νέων και απρόβλεπτων συνθηκών που επήλθαν για το σύνολο των ασφαλισμένων, είναι προφανές που όσοι επέλεξαν (ή δεν πρόλαβαν να επιλέξουν στην μικρή προθεσμία) ασφαλιστική κατηγορία, ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της αδυναμίας ανταπόκρισης στην τυχόν ανώτερη κατηγορία που επέλεξαν. Χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να λέμε τα άσχημα, οφείλουμε να επισημάνουμε μια σειρά από μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες, όπως η επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα λεπτομερή νέα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τις εκπτώσεις και τις σωστές αναλύσεις και αρκετά άλλα.

Στη θετική κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που επιθυμούμε με το Υπουργείο και το Φορέα, παρακαλούμε όπως επιλύσετε άμεσα τα ανωτέρω προβλήματα, που θα βελτιώσουν την τρωθείσα διαχρονικά εικόνα του μοναδικού πλέον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και δη:

1. Δώσετε άμεσα εντολή και οργανώσετε με συνεργεία την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους, εργασία που μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα και στην κατοικία των αρμοδίων υπαλλήλων.

2. Προβείτε σε άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και επιστρέψετε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

3. Επισπεύσετε την εκκαθάριση των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοί μας που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών.

4. Προβείτε σε άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους.

5. Μεριμνήσετε για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρώσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης Ν 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020.

6. Αναστείλετε την όποια καταβολή εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ.

7. Ενεργοποιήσετε και πάλι την πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων. Αυτονόητα είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής ή/και διευκρίνησης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των

Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Συνημμένα

 epistoli_proedroy_olomeleias_pros_dioikiti_efka_15_4_2020.pdf | eisigisi_pros_ds_efka_15_4_2020.pdf

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας