Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2023

Εκδόθηκε από

07/09/2023 14:46

διαγωνισμοςΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος Θα διενεργηθεί την Παρασκευή 3.11.2023, το Σάββατο 4.11.2023 και την Κυριακή 5.11.2023 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την τήρηση των ισχυόντων, κατά τον χρόνο διενέργειάς του, υγειονομικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για:
- Την προκήρυξη του διαγωνισμού
-Τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας