Παρέμβαση της Ολομέλειας στην ΑΑΔΕ για θεώρηση εργολαβικών δίκης

Εκδόθηκε από

30/12/2022 00:09

ΑΑΔΕΜε δεδομένο ότι οι κατά τόπους φορολογικές αρχές της χώρας ακολουθούν αποκλίνουσα πρακτική σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη θεώρηση των εργολαβικών δίκης στην οικεία Δ.Ο.Υ. [άρ 8 παρ.1 ν.1882/1990, ΚΥΑ 1065606/7222 (ΦΕΚ Β' 951/2000), ΠΟΛ.1270/16.11.2000, ΔΕΛ/1009011/2015 (ΦΕΚ Β’ 246/2015)], ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, ζητεί με επιστολή του προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεώργιο Πιτσιλή, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ενιαία διοικητική/νομική μεταχείριση των εργολαβικών δίκης για λόγους ισότητας σε σχέση με όλους τους άλλους επιτηδευματίες, αλλά και αποφυγής της γραφειοκρατίας, και ειδικότερα την έκδοση εγκυκλίου προκειμένου: -να αποσαφηνισθεί ότι το εργολαβικό μπορεί να θεωρηθεί εντός της κατά νόμο δεκαήμερης προθεσμίας μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας ΤΑΧΙSΝΕΤ, άλλως να -ενεργοποιηθεί τυχόν απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη θεώρηση των εργολαβικών του άρ 8 παρ 1 εδ, η ν 1882/1990.

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 208/27.12.2022 υπόμνημα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας