ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΕΩΣ 30.09.2021

Εκδόθηκε από

23/04/2021 19:31

**Ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30.9.2021. 

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα και επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας, στην οποία επισημαίνονται και τα σχετικά προβλήματα στην ανάρτηση των χρεών.

ΥΓ. Συνιστούμε στους συναδέλφους να μην προχωρήσουν σε πιστοποιήσεις και ρυθμίσεις εντός Απριλίου, καθόσον την επόμενη Μεγάλη Εβδομάδα υπάρχει κίνδυνος οι πληρωμές λόγω Τραπεζικής Αργίας να κριθούν εκπρόθεσμες, με συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης.

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας