Ορισμός εξεταστών για το ∆ιαγωνισμό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α" Εξεταστικής περιόδου 2022.

Εκδόθηκε από

25/05/2022 10:08

**

Επισυνάπτεται απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, για τον ορισμό εξεταστών για το ∆ιαγωνισμό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α" Εξεταστικής περιόδου 2022.

Συνημμένα

 orthi_epanalipsi_apofasi_syntonistikis_-_orismos_exetaston_a_exetastikis_2022_24-5-2022.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας