Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021

Εκδόθηκε από

28/08/2021 23:42

***Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3958/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52666 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684 (Β’ 3899). Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 3958/2021.

 

 

 

Συνημμένα

Αρχεία

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας