Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 8.2.2021

Εκδόθηκε από

04/02/2021 20:28

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021 η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 8η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Η νέα ΚΥΑ διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 186/23.1.2021) στα εξής σημεία:

Εξαιρούνται της αναστολής:

• α) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου Επικρατείας και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

• β) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 καρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Κατά τα λοιπά επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992 ΚΥΑ.

--Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021
 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας