Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 15.2.2021

Εκδόθηκε από

06/02/2021 22:44

**

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 454/5.2.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Η νέα ΚΥΑ διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 341/29.1.2021), για τις μητροπολιτικές περιοχές, στις οποίες εντάσσεται και η Περιφέρεια Αττικής, στο εξής σημείο:

  • Εξαιρούνται της αναστολής (και άρα τρέχουν κανονικά) οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, παραπεμπτικών και απαλλακτικών.

Κατά τα λοιπά επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της προηγούμενης ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877.

Σημειώνεται ότι στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (ήτοι, στους δήμους Πατρέων, Χαλκιδέων, Νικολάου Κρήτης, Μυκόνου, και Θήρας) ισχύουν οι περιορισμένες εξαιρέσεις από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων που αναφέρει η ΚΥΑ.

 

Το ΦΕΚ τ. Β’ 454/5.2.2021 είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο: https://bit.ly/3oVTVnM .

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας